Om IMS Maskinering

IMS Maskinering

Vi fokuserer på teknologisk innovasjon solid forankret i tradisjon og erfaring. Maskinparken er tilrettelagt for både serie og stykkproduksjon.

Teknologisk innovasjon

Maskinparken til IMS Maskinering er topp moderne og oppdatert. Vi har utstyr til å kunne utføre selv de mest kompliserte oppdragene.

Kunnskap og erfaring

Vi har fagarbeidere med lang fartstid som vi også oppdaterer med ny kunnskap. Kunnskapen overføres til den yngre generasjonen for fremtiden.

Små og store serier

Vår moderne produksjonslinje gjør at vi kan ha en svært effektiv produksjon av små og store serier.

Fremtiden

Bli med IMS Maskinering inn i fremtiden. Vi holder oss alltid oppdatert.

Misjon Visjon Verdier

Vår misjon er å produsere små og store serier av maskinerte deler til Norsk industri.

Vår visjon er å være norgesledende innen robotisert maskinering.

Våre verdier er å levere rett kvalitet til rett tid og til avtalt pris.

Bærekraft

IMS Maskinering har valgt å prioritere følgende av FN’s bærekraftsmål i bedriftens strategi og aktiviteter for å bidra til en mer bærekraftig utvikling både lokalt og globalt.

  1. Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst – Arbeid for å skape gode arbeidsforhold, sikre helse og sikkerhet i arbeidslivet, samt fremme livslang læring for å styrke kompetanse i den teknologiske utviklingen.
  2. Mål 9: Innovasjon og infrastruktur – Bidra til forskning og utvikling av bærekraftige teknologier innen automatisert maskininering. Dette kan innebære mer energieffektive maskiner eller resirkulering av materialer.
  3. Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon – Implementere ressurseffektive produksjonsmetoder, redusere avfall og gjenbruke materialer der det er mulig. Sørg for at råmaterialene som brukes kommer fra ansvarlige kilder.
  4. Mål 13: Stoppe klimaendringene – Redusere bedriftens CO2-utslipp gjennom energieffektivisering, bruk av fornybar energi og bevisst valg av transportmiddel for leveranser.

Historien

IMS Maskinering ble etablert under navnet Nodland Maskinering i Arendal 2002. Da firmaet flyttet til moderne produksjonslokaler i Akland, Risør i starten av 2009, ble navnet endret til IMS Maskinering, og i dag er IMS Maskinering en del av kompetansemiljøet i IMS Group AS.

Bemanning

Vi er bemannet for å kunne håndtere alt fra design og utvikling til levering av ferdige produkter – fra enkeltoppdrag og små serier til store leveranser.

ISO sertifisert

IMS Maskinering er en NS-EN ISO 9001 godkjent bedrift og med internkontrollforskriften forplikter vi oss til å opprettholde og vedlikeholde kvalitet i alle ledd.

Eiere

IMS Maskinering er eid av Nodland AS og IMS Group AS.

50%

Nodland AS

50%

IMS Group AS

Hvorfor velge IMS Maskinering?

Vårt mål er å bli Norges ledende innen robotisert maskinering av store og små serier.
Produksjon og maskinering i Norge – ingen outsourcing
Robotceller med visionsystem for høy effektivitet og ubemannet produksjon av avanserte komponenter
Topp moderne software-pakke sikrer maksimal utnyttelse av materialene
Automatisert lagersystem for verktøy og måleutstyr
Stort internt lager i mange format
Med moderne CAD-programvare og CNC-styrte maskiner får du som kunde en optimal utnyttelse av maskinparken vår
I henhold til internkontrollforskriften forplikter vi oss til å oppretthold og vedlikeholde kvalitet i alle ledd og vi kjører en nøye avvikskontroll

IMS Maskinering AS

Molandsveien 20
4994 Akland

+47 37 15 01 00

post@imsmaskinering.no

Kontakt

Ta kontakt om du har spørsmål.

Vi står klare til å svare på dine henvendelser.